System

De systemlayouter vi visar här är enbart ett litet urval av de valmöjligheter som vi erbjuder.
De representerar väl beprövade system som ger flexibla, effektiva och lönsamma såglinjer
inom sitt kapacitetsområde.

Har du andra behov, eller egna idéer, är du välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Reducerbandsåglinje med rundgång

 • Stockkantreducerare
 • Bandsåg

Kapacitet upp till 40 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducerbandsåglinje med rundgång och delningssåg

 • Stockkantreducerare
 • Bandsåg
 • Delningssåg

Kapacitet upp till 50 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducercirkelsåglinje med rundgång och delningssåg

 • Stockkantreducerare
 • Stockcirkelsåg
 • Delningssåg

Kapacitet upp till 50 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducercirkelsåglinje

 • Stockkantreducerare
 • Stockcirkelsåg
 • Blockkantreducerare
 • Delningssåg

Kapacitet upp till 125 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducercirkelsåglinje med två delningssågar

 • Stockkantreducerare
 • Stockcirkelsåg
 • Delningssågar, 2 stycken

Kapacitet upp till 125 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducersåglinje med två delningssågar

 • Stockkantreducerare
 • Bandsåg
 • Blockkantreducerare
 • Delningssågar, 2 stycken

Kapacitet upp till 125 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducerbandsåglinje

 • Stockkantreducerare
 • 4-Bandsåg
 • Blockkantreducerare
 • 4-Bandsåg
 • 3-Bandsåg

Kapacitet upp till 125 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducercirkellinje med profilering

 • Stockkantreducerare
 • Stockcirkelsåg
 • Blockkantreducerare
 • Delningssågar, en 2-eller 4 klinga och en 4-5- eller 6-klinga

Kapacitet upp till 125 000 m3 per 8-timmarsskift och år.

Reducerbandsåg med rundgång och delningssåg för uppdelning av centrumvirket

Denna såglinjetyp är kompakt och med rundkörningen ger den möjlighet till många sågsnitt. Linjen är inte lämpad för kurvsågning men bandsågens tunna snitt kompenserar delvis den utbytesnackdel detta ger.

Såglinjen kan köras med matningshastighet upp till ca 100 m/min vilket ger volymer upp till ca 50.000m³ sågad vara per år och skift med medelstockvolym = 0,2m³ och längden 4,2m

Reducerbandsåg med stockautomat och kurvsågande delningslinje med 4-brädsprofileringar. Dubbla delningssågar för högsta flexibilitet

En högeffektiv såglinje med fokus på låg bemanning och maximalt sågutbyte. Det höga sågutbytet skapas med hjälp av stockautomatens inläggningsprecision, bandsågens tunna snitt, kurvsågningen och den höga postningsflexibiliteten i både bandsåg och de dubbla delningssågarna.

Såglinjen kan köras med matningshastighet upp till ca 100 m/min vilket ger volymer upp till ca 115.000m³ sågad vara per år och skift med medelstockvolym = 0,2m³ och medellängden 4,2m

Reducersåglinje med stockautomat och kurvsågande delningslinje

Såglinjen är kostnadseffektiv men har ändå höga prestanda. Stockautomaten och kurvsågning ger högt sågutbyte. Endast en delningssåg ger kortare såghus och därmed lägre byggnadsinvestering men minskar också flexibiliteten i delningslinjen. Såglinjen kan köras med matningshastighet upp till ca 120 m/min och ger därmed utrymme för till och med något högre kapacitet än i exemplet ovan.

Trots detta är denna anläggningstyp kanske mer lämpad för sågverk med något lägre kapacitetsbehov, säg upp till 100.000m³ sågad vara per år och skift med medelstockvolym = 0,2m³ och längden 4,2m. Såglinjen kan med fördel kompletteras med profilerare för delningsbräderna.

Skräddarsydd speciallösning

Vår specialité. Kontakta oss och berätta om din nuvarande situation och dina visioner för en ny såglinje. Vi kan då skräddarsy en kostnadseffektiv systemlösning.