Order ATA-Timber, Moheda

2014-04-09

ATA-Timber Moheda uppgraderar sin delningslinje med en ny profilerare P-670 samt uppgradering av reduceraren med nya reducerskivor och en s.k. driven tryckskena som monteras i reduceraren, BKR-600, för att ge mer kraft i genommatningen i maskinen. Installation under semestern -14.