Order till Nya Zeeland

2014-04-01

Horisontalklyvorder

AriVislanda har fått en order till "down under" på en s.k. splitsåg eller horisontalsåg modell HDSV-700. Kunden som har en befintlig Ari såglinje, placerar maskinen direkt efter delningssågen för att dela centrumbitarna med 1 eller 2 snitt. Produkterna blir bl.a. ämnen med stående årsringar och genererar ett högre pris på marknaden.