Konditionsavtal

Ett konditionsavtal hjälper dig att vara förutseende. En sak som du ser varje dag, upphör du till slut att lägga märke till. Känner du igen det fenomenet? Inte förrän någon annan gör dig uppmärksam ser du att saker och ting förändrats sedan du senast tog dig en ordentlig titt.

Det kallas hemmablindhet och är vanligare än man kan tro.

Våra konditionsavtal

Vi har tagit fram ett koncept som gör ditt förebyggande underhåll både enkelt och kostnadseffektivt. Våra kunniga besiktningsmän besöker dig och tittar på varje maskin med erfarna och uppmärksamma ögon. Genom att föra en dialog med kontaktpersoner hos dig kan vi se till att anläggningen presterar sitt maximum och inte överraskar dig med obehagliga driftsstopp.

Vad säger kunderna?

Erik Leira, Emil Fjeld A/S, Skarnes, Norge:
"Vi har haft konditionsavtal sedan 1991. Anledningen till att vi skaffade oss det, var att vi inte hade möjligheter att klara allt själva. Utan konditionsavtal hade vi behövt anställa fler personer till vår underhållsavdelning.

Besiktning av utrustningen sker en gång per år. Då gör vi en total genomgång av hela anläggningens tillstånd. Detta har gjort att vi fått minskade reparationskostnader då vi har kontroll över maskinernas kondition och kan styra servicen.

Vid ett tillfälle upptäckte AriVislandas besiktningsman att vi närmade oss ett lagerhaveri på en spindelaxel. Lagret var så dåligt att vi bytte det inom 14 dagar från besiktningen.

Med en kapacitet på 35-40 000 m3/h sågat virke kostar det oss cirka 15 000 NKR per timme att stå still. Ett haveri av denna typ hade orsakat en dags stillestånd om det inte upptäckts i tid och därmed också 120 000 NKR i minskade intäkter!

Vi har haft minimalt med oplanerade stopp sedan vi skaffade avtalet och har inte heller behövt beställa service mellan de inplanerade tillfällen då AriVislandas killar kommer hit. De kommer under vår semester, en gång per år, och gör alla inriktningar och den service som krävs. Det har fungerat mycket bra.

Resultatet av avtalet med blev faktiskt så bra att vi bett om liknande avtal med en annan leverantör. De har lagt upp servicen efter våra önskemål och önskemålen är att de arbetar efter samma modell som AriVislanda!

Vill du veta mer?

Några fördelar

Du kan planera din vardag

Vi besöker dig enligt de intervall vi kommit överens om. Alla AriVislanda-maskiner längs hela såglinjen besiktigas. Du kan även planera in ett driftsstopp då det passar mest lägligt i tid och får tack vare besiktningen en bra överblick över maskinstatusen.

Du slipper kostnadsmässiga överraskningar

Oavsett antal AriVislanda-produkter och geografiskt läge erbjuder vi regelbundna besök till ett fast pris. Vill du, ger vi dig en totaloffert på service utifrån de åtgärdsförslag som är medtagna i besiktningsprotokollet.

Du får service av den som kan det bäst

Vi är naturligtvis experter då det gäller våra egna produkter - vi har ju själva konstruerat dem! Vi tar med oss specialverktyg och riktutrustning till dig vid servicetillfället.