Företaget

Välkommen till AriVislanda

Ari, med traditioner från 1918 och Vislanda Sågverksmaskiner från 1964 är från och med 1 januari 2002 ett företag, AriVislanda AB, med verksamhet i Vislanda och i Örnsköldsvik.

Vi arbetar i en innovativ anda och med en genuin strävan efter ständig förbättring av våra produkter för att därigenom kunna bidra till att öka våra kunders lönsamhet. I praktiken innebär detta att vi kombinerar de bästa bitarna från våra produktprogram till nya sönderdelningsmaskiner och system.

AriVislanda ingår i ARA Technology Group, en enhet inom Profuragruppen med bas i Göteborg. AriVislanda, kan tillsammans med övriga leverantörer i gruppen erbjuda ett komplett produktprogram, från timmersortering till leveransklara virkespaket. Sågverksleverantörerna inom ARA Technology Group är förutom AriVislanda även Renholmen och Almab.

Välkommen att kontakta AriVislanda