Eftermarknad

Väljer du utrustning från AriVislanda så kommer den att hålla sig modern under lång tid. Vi utvecklar kontinuerligt
ombyggnadssatser och andra hjälpmedel för äldre maskiner, som anpassar dem mot nya användningssätt, nya
kundönskemål eller utnyttjar nyutvecklade komponenter med förbättrade prestanda. Dessutom erbjuder vi flera
typer av konditionsavtal som syftar till att öka tillgängligheten i din såglinje genom förebyggande underhåll.

Här har vi lagt in pdf-filer med aktuella produktfakta för några av våra eftermarknadsprodukter. För att kunna läsa pdf-filer behöver du programmet Acrobat Reader. Har du det inte redan, kan du ladda ner det utan kostnad med hjälp av den instruktion du får när du klickar på "Ladda ner Acrobat Reader".

Ladda ner Acrobat Reader

Reducerare

Toppcentrering vid stockinläggning
Reducerhuvud
Övre hörnfräsar till SKR-600
Ökad tillgänglighet ger minskade kostnader
Utdragsrullar, SKR-600
Utdragsrullar, SKR/BKR-600
Driven tryckskena till blockreducerare

Delningssåg

Hydraulisk postningsbom
Drivna centreringsvalsar i DSI-4
Kundanpassad sågning i delningssågar
Anslagsbroms till delningssåg
Medsågning för delningssågar DS-7X
25 mm mellan ställbara klingor
Can Drive – ett nytt sätt att såga

Stockkantsåg

Ombyggnadssats för drift av rullar i bord KS-122/124
Pneumatisk öppning av klingskydd för stockkantsågar typ KS
Tryckskena, stockkantsåg KS
Candrive KS

Stockinmatare

Vändbara inmatningsrullar
Tryckhjul för stockinmatare KSI-5

Kantverk

Ombyggnad av matarhjul i KT-52/53

Styrblocksfräs

Ombyggnadssats för styrblocksfräs

Alla maskiner

Rengöringsmedel, Aricur
Ombyggnad av positionsservo
Samlingsblad
Blandningsaggregat
Blockläggare CT-100
Ombyggnadssats för blandningsaggregat